Extra tartalom · prológus

Kitalált nyelvek a fantasyben

Aki kicsit is járatos a fantasyk színes világában, annak bizonyára nem újdonság, hogy az írók – főként, de nem kizárólag a high fantasy műfajában – alkalmanként egy teljesen új nyelvet, vagy nyelveket kreálnak a világnak, amit felépítettek. Ez terjedhet komplett rendszerektől egészen rövidke töredékekig, akár egy-egy szóig, de mindenképpen sokat hozzáadhat az élményhez. Egyes elvetemült rajongók még ezen kitalált nyelvek megtanulását is megkísérlik, sőt, bizonyos külföldi egyetemeken választható tantárgyként szerepelnek. Mi, a Prológusnál is lenyűgözőnek tartjuk őket, így úgy gondoltuk, Fantasy hetünk keretén belül összeszedünk nektek pár példát, érdekességekkel és egy tömör áttekintéssel megtoldva. És hát kinél másnál is kezdenénk a sort, mint a jó öreg Tolkien bácsival…

A Gyűrűk ura nyelvei

Tolkien rendszere egészen egyedülálló. Nemcsak hogy komplett nyelveket alkotott meg a Gyűrűk urában, de annak nyelvtörténetet is külön etimológiát is. Bizonyos külföldi egyetemeken választható tantárgy csak ennek a tanulmányozása, így egy cikkecske biztosan nem elég a feltérképezésére.

Ahogy maga Tolkien is nyilatkozta:

“Úgy gondolom, hogy az elsődleges “tény” amit figyelembe kell venni a munkámmal kapcsolatban, hogy összességében alapvetően nyelvészeti inspirációkból táplálkozik. A nyelvek feltalálása az, amire épül az egész. A “történetek” azért születtek, hogy világot teremtsenek a nyelveknek, és nem fordítva. Számomra a név az első, és a történet a második, ami belőle következik. Valójában jobban élveztem volna, ha az egészet tünde nyelven írom. De persze egy olyan mű esetében, mint a Gyűrűk Ura ez nem volt járható út, és végül csak annyi kitalált nyelvhasználat maradt benne, amiről úgy véltem, még az olvasók számára is emészthető mennyiség.”
(forrás saját fordítás)

Így egy gyors áttekintésre, és néhány érdekesség kiemelésére szorítkozunk, a teljesség igénye nélkül.

Tünde nyelvek:

 • Egy teljes nyelvcsalád, amely egy közös tőről fakad.
 • a finn nyelv közelebbi tanulmányozása inspirálta eredetileg, pontosabban a Kalevala eredeti nyelven való olvasása
 • nemcsak, hogy különböző ágakra bomlik a nyelvcsalád, de az ágak változatai is visszakövethetők egy közös nyelvre, és az időbeli változások is külön meg lettek tervezve. Például, mielőtt az első korban a tündék többfelé bomlottak volna, a közös szó a népre “kwendi” volt. Az Aman partvidékére vándorló telerek nyelvén időbel a “kwendi” szó “pendi”-re módosult.

Quenya: A nemestündék nyelve, melyet Középföldén inkább csak ünnepélyes alkalmakkor használtak (afféle „tünde-latin”-ként). Ez volt az első, amit Tolkien elkezdett összerakni az 1910-es években, amikor még a birminghami egyetem hallgatója volt. A finn behatás itt is megmutatkozik, például abban, hogy nincsenek nemek a nyelvben, mint például az angolban a he/she megkülönböztetés, illetve a személyi  birtokos jelet is raggal fejezik ki, nem pedig prepozícióval. Ebben egyébként a magyar nyelvhez is hasonlít. Lehet, hogy tündéül könnyebben megtanulnánk, mint angolul?

Sindarin: A szürketündék nyelve, a quenyánál szélesebb körben elterjedt tünde nyelv. A harmadkorban ezt beszélik a legtöbben Középföldén. Három dialektusa ismert. Tolkien eredetileg “Noldorin”-nak nevezte a korai jegyzeteiben, ugyanis eredetileg a Noldor nép nyelvének szánta azt az alapot, amiből később a Sindarin kialakult. A hangzás és a nyelvtan egy része a walesi és kelta nyelvekből merít ihletet. Tolkien szintén szakértője volt az óangolnak és az óészaki nyelveknek, így valószínűleg ezek is behatással voltak rá.

Telerin: A telerek (Aman partvidékén élő tündék) nyelve.Közeli rokona a Quenyának, hiszen a történelmük is szorosan összefonódik. Egyesek még külön nyelvnek sem tekintik, csupán egy másik dialektusnak. Azonban hangzásban rendkívüli módon különböznek: a Telerin fonológiája sokkal régiesebb, és akadnak apróbb különbségek a nyelvtani szerkezetben is.

Khuzdûl: A törpök nyelve

Aule, a törpök teremtője tanította nekik ezt a titkos nyelvet, azonban túl sokat nem tudni róla, miután a törpök megtartották maguknak a fortélyait. Az egyik leghíresebb mondat, amit kívülállók is ismerhetnek, az a csatakiáltásuk: Baruk Khazâd! Khazâd ai-mênu!

A törpök nyelve abból a szempontból is érdekes, hogy egyáltalán nem áll rokonságban a tünde nyelvek családjával.

Hangzásban hasonlít a héberre. Egyrészről, Tolkien érzékeltetni akarta az idegen hangzását a törpök anyanyelvének a tündékével szemben, ami nyugati nyelvekre hajaz, másrészről viszont maga az író jegyezte meg, hogy lát párhuzamokat a zsidók és a könyvbeli törpök helyzete között.

Fekete beszéd (orkok, mordoriak nyelve)

A Fekete beszédet Szauron fejlesztette ki a sötét évek alatt, hogy felváltsa Mordorban a szolgálók által használt számtalan ork dialektust, ami megnehezítette a kommunikációt. A nyelv hangzása kemény, mély hangrendű; szókészletének nagy része durva, egyszerű fogalmakat ír le.Amikor Szauront legyőzték a Másodkor végén, az ősi “tiszta” formája a nyelvnek elveszett. Egyedül a Nazgulok őrizték és beszélték eredeti formájában. Szauron visszatértével aztán ismét hivatalos nyelvvé nőtte ki magát, viszont egy másik, leegyszerűsített, mondhatni butított verziót használnak a katonák a Harmadkor végén. Az egyetlen fennmaradt példa a tiszta Fekete beszédre az Egy Gyűrű szövege:

Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul.”

Angol eredetiben: „One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all and in the darkness bind them…”

Műfordításban: „Egy Gyűrű mind fölött, egy Gyűrű kegyetlen, egy a sötétbe zár, mert bilincs az Egyetlen.”

Néhány ismert szó, a már a módosult állapotból:

 •                 ghâsh = tűz
 •                 kapshû = öregember
 •                 nazg = gyűrű
 •                 gûl = lidérc
 •                 uruk = ork
 •                 hai = vezér/nép
 •                 olog = troll
 •                 ash = egy

Trónok harca nyelvei

Tolkien nyelvészeti zsenialitásának teljeskörű megcsillogtatásával ellentétben, maga George R. R. Martin sosem kreált egy működő rendszert a Tűz és Jég dalában feltűnő népek nyelveinek. David J. Peterson, nyelvész, és a Language Creation Society (LCS) tagja nyerte a pályázatot, amely megadta a lehetőséget számára, hogy a sorozatra való tekintettel alkossa meg a nyelvészeti hátterét a világnak, a regényben található töredékekre alapozva.

Dothraki
 • rengeteg szó és nyelvtan ezáltal kimarad a sorozatból, csak egy apró szegmensét hallhatjuk a HBO-s adaptációban a nyelvnek
 • Peterson feleségéről és macskájáról is megemlékezett a nyelv szerkesztése közben. A felesége keresztneve Erin, ami a dothraki nyelvben egy melléknévként szerepel, a jelentése: jó, kedves. Ige formájában “erinat”, ami annyit tesz, jónak lenni, a főnév pedig “erinak.” A cica neve okeo (oreo eredetileg, de a menhelyes macsek nyakörvén elmosódott az r, és rajta ragadt), aki szegény menet közben elvándorolt az örök vadászmezőkre, de a neve tovább él a dothraki nyelvben, a jelentése pedig “barát.”
 • a nyelv tartalmaz nyelvtörőket! Próbáld ezt elismételni háromszor egymás után:
  Qafak qov kaffe qif qiya fini kaf faggies fakaya.
 • nemcsak nyelvtörőik, saját szófordulataik is akadnak, íme néhány ismertebb:

Athastokhdevishizar: zagyvaság (szó szerint “ködös beszéd”)
Shierak qiya: hullócsillag (“vérző csillag”)
Fonas chek!: Viszlát! (“Vadássz jól!”)

 • 2012-ben az Amerikai Egyesült Államokban 146 olyan újszülött kislányt anyakönyveztek, aki a dothraki nyelvből származó “Khaleesi” keresztnevet kapta.
Valyr

A regények szerint a nyelvet nem használják többé a mindennapi kommunikáció részeként azóta, hogy 400 évvel a regények ideje előtt majdhogynem kihalt a nyelv, az Öt Király Háborúja miatt, de Essos és Westeros nemesi köreiben – főként az oktatás és művészet nyelveként, így például dalokban – továbbra is fennmaradt. Ebből a szempontból hasonlít a latin mai helyzetére.

Örökség tetralógia nyelvei

Az Alagesiaban fellelhető nyelvek nemcsak hogy külön rendszert alkotnak, de a népek találkozása és együtt élése nyomán hatással is voltak egymásra, pont mint az emberi történelemben a gyarmatosítás során. Ezért alig néhány négyzetmérföldön belül találkozhatunk a Palancar-völggyel (emberi elnevezés), az Anora folyóval és a Ristvak’baennel (tünde nevek) meg az Utgard-heggyel (törpe szó).

Az Ősnyelv

Az aposztrof a szavakon belül vagy egy szünetet jelöl. Amennyiben két r betű közé van beillesztve, az r-t meg kell pörgetni kiejtéskor. Például, a Zar’roc esetében a tündék megpörgetik az r-t a szó közepén, amit egyébként az emberek gyakran figyelmen kívül hagynak, és egyszerűen ketté választják a szót, így Zar roc-ot ejtve. Egy harmadik eshetőség, hogy az aposztrof kiemelni hivatott a szó fontosságát, mint ahogy a Shur’tugal megnevezés esetében is: helyesen kiejtve, az aposztrof fél másodperccel hosszabbá teszi a szót, így hangsúlyozva a Lovas társadalmi státuszát.

Alapvetően az összes ige jelen idei alakban szerepel az ősnyelvben. A jövő időt segédigékkel, a múlt időt pedig az í és o toldalékokkal fejezik ki.

Eka ero – Én voltam
Eka eddyr – Én vagyok
Eka weohnata waíse – Én leszek

älfr achí— ő csinálta
älfr ach— ő csinálja
älfr weohnata ach— ő csinálni fogja

Címek, ragadványnevek, és egyéb megjelölések általában a személy, illetve tárgy után állnak, ellentétben az angol nyelvvel, ahol elé kerül. King Evandar, ami magyarul Evandar király az ősnyelven Evandar Könungr.

A q és x betűk nem léteznek az ősnyelvben.

Kifejezések:

Aiedail – hajnalcsillag
Argetlam – Ezüst Kéz
Brisingr – tűz
Du Vrangr Gata – Bolyongó Ösvény
Du Weldenvarden – az Őrködő Erdő
Ebrithil – mester
Eka fricai un Shur’tugal – Lovas és barát vagyok
Helgrind – a Halál Kapuja
Sé onr sverdar sitja hvass! – Tartsd élesen a kardodat!
Togira Ikonoka – a Nyomorék, Aki Ép

A törpék nyelve

Szókapcsolat alkotása esetén, a második szó az elsőnek lesz alárendelve. Például: Tronjheim – Óriások sisakja. Ez a szabály rengeteg lehetőséget nyújt rejtélyes, kétes értelmű megjegyzések és szójátékok használatára, amit a törpék kimondottan élveznek.

Szórend:
Alany – állítmány – tárgy. Nincs megkülönböztetés kérdő vagy kijelentő szórend között. Például: “Te ki vagy?” az helyes, de a “Ki vagy te?” már nem. Így a törpék nyelvében nem létezik tárgyi eset: knurlag jelentheti, hogy ő vagy őt, attól függően, hogy követi-e módosító ige.  

barzûl knurlag – átok rá
knurlag barzûln – ő átkoz

A nyelv nem tartalmazza a p illetve az x betűket, és a kiejtésében nem szerepel az é hang. A h és g betűk sosem némák: a helyes kiejtés HROTH-gar és nem ROTH-gar, ahogyan GNOST-vik sem NOST-viknek ejtendő.

Rúnák:

A törpék három különböző írásmódot használnak:

 • A legősibb az a rúna ABC, amit egyaránt neveznek Hruthmundvik-nek – a törpe után, akinek Sindri istennő az írás ajándékát adta a monda szerint – illetve Gnostvik-nek, az első három betű után az ábécében. Ez már szinte csak kőre illetve fába vésett szövegekben használatos, valamint fontos dokumentumokban.
 • a második a Thrangvik, ami a Hruthmundvik egy verziója, amit a “puhább” eszközökre módosítottak, mint amilyen az ecset és a toll, mert az eredeti nyelv csakis a vésők és a gránit keménységéhez illett. Eragon idejében ez számít a mindennapi életben használt nyelvnek a három közül.
 • a Mahlvikn, a harmadik rendszer Dûrgrimst Quan titkos leveleinek a szent dialektusa, ami majdhogynem egy teljesen különálló nyelvnek minősül, és amelyet soha semmilyen más faj szülöttje nem tanulmányozhatott.

Kifejezések:

Az Ragni – a folyó
Era – nem
Oef – Igen
Otho – hit
Etzil nithgech! – Állj!
Grimstborith – klánfőnök
Isidar Mithrim – Csillagrózsa
Ascûdgamln – acél ököl

Az urgal nyelv

Az urgalok nyelve ezen a ponton jórészt feltérképezetlen, így nem tudunk sokat a történelméről, az etimológiájáról, illetve a nyelvtani szabályairól.

Íme néhány fordítás az Örökség tetralógia hátuljából:

Ahgrat ukmar – megtörtént, elvégeztetett
Drajl – kukacok ivadéka
Nar – nagy tiszteletet jelző, semleges nemű megszólítás
Trazhid – támadni
Uluthrek – holdevő
Ushnark – apa

Egy sötétebb mágia nyelvei

Victoria Schwab nagysikerű Egy sötétebb mágia c. könyvében négy London létezik párhuzamosan: Vörös, Szürke, Fehér és Fekete London. Mindegyik Londonban más nyelven beszélnek. Ezeket gyűjtöttük össze nektek a trilógia mindhárom részéből szemezgetve pár érdekes mondatot, kifejezést.

Vörös Londonban három nagy terület van: Arnes, Faro és Vesk. Arnes nyelved az arnesian, Faroe a faroan, míg Veské a veskan. Illetve ezek mellett létezik az antarik nyelve és az angol, amely Szürke London nyelve. Fehér Londonban maktahn a beszélt nyelv, Fekete Londonról pedig nem tudjuk, hogy pontosan milyen nyelvet beszélnek, de valami ősit, mágiával kapcsolatosat.

Az Egy sötétebb mágia főszereplője, Kell herceg egy különös utazó, egy antari, aki képes eljutni az egymástól elzárt világokba, egy varázsló, aki képes nem csak a négy elemet uralni, de vérmágiára is.

Az Antarik által használt varázsszavak:

As Travars – világok között utazni
As Tascen – mozogni
As Hasari – gyógyítani
As Staro – lezárni
As Pyrata – égni
As Anasae – eloszlatni, elűzni
As Steno – törni
As Narahi – gyorsítani
As Orense – kinyitni, nyitni
As Osaro – sötétíteni
As Isera – fagyasztani
As Enose XY neve – ha egy személyt szeretnénk megtalálni
As Athera – nőni, növekedni
As Illumae – világítani
As Besara – elvenni
As Herena – adni
As Sora – javítani
Vitari – egy szó a varázslatra, a létezésre

Vörös London: Arnesian

Ha szitkozódni szeretnének, akkor a ‘Sanct’ szót használják.

Rosin – adni
Kers la? – Ki ez?
Is Anos Vol – Az örök láng (The Eternal Flame)
Mas arna – úrnő (mistress)
aven – áldott
vares – herceg
Aven Stras – Áldott vizek (Blessed Waters)
Priste ir Essen. Essen ir Priste. – Erő az egyensúlyban. Egyensúly az erőben. (“Power in Balance. Balance in Power.”)
gast – tolvaj
viris gast – ostoba tolvaj
solase – bocsánat
raska – korona
kers? – mi?
Onase Aven – Főpap
ranes – réz
Erase es ferase? – Jövet vagy menet?
Kir Ayes – Rubinmezők (egy fogadó neve)
Tosa! – segítség!
sensan – süllyed
Nas – nem
Tac – igen/aha (inkább szleng kifejezés)
Anesh / Avan – mindennapi köszönés, valamivel hivatalosabb a sziánál, hiszen nemeseket is így üdvözölnek
pilse – káromkodás, konkrét fordítás nem ismert, csak annyit tudunk, hogy nem tűr nyomdafestéket. Nem tanácsos kocsmákban és/vagy sötét sikátorokban fennhangon ismételgetni, annyi szent.
casero – kapitány
Ta vasar mas eran gast. – Megölted a legjobb tolvajomat.
ostra – így hívják az elitet
vestra – a királyi családból származók megszólítása
Sores nast – Szép álmokat.
Tas enol – utánad
Fal chas – Sok szerencsét
Hals! – Föld!
Tas renar – Késtél
is postran – a szekrény
Sessa Av! – Két nap!
Skan – Semmi
Ker tas naster. – Itt a te embered.
As esher tan ves. – Remélem jól vagy.

Vörös London: Veskan

Glad’ach – így köszönnek, üdvözölnek valakit
Gradaich an’ach – részemről a szerencse

Vörös London: Faroan

Sasors- így köszönnek, üdvözölnek valakit
Hasanal rasnavoras ahas. – A jelenléted megtisztelő a királyságomra nézve.
Namunast – elbűvölő, lenyűgöző

Fehér London: Makthan

Öt vosa rijke – A veszteségedért.
Nö kijn avost – Nem félek a haláltól.
Ös-vo tach? – Elfoglalt vagy?
Öva sö taro – Ő (férfi) a városban van.
Kösa – Biztos vagyok benne.
Asan narana – sötét szív
Asan harana – dicső szív
Køt – király
Kosa – igen


Nos, ennyi lett volna a mi kis bepillantónk a kitalált fantasy nyelvekbe. Reméljük tetszett, és érdekesnek találtátok! Ti melyiket tanulnátok meg legszívesebben? És úgy általában, hogyan vélekedtek ezekről a kitalált nyelvekről? Hozzáad az olvasás élményéhez? Válaszaitokat írjátok meg nekünk facebookon, vagy itt lenn, a kommentekben!

zsebi_biobizbasz_bio

Kitalált nyelvek a fantasyben” bejegyzéshez 3 hozzászólás

 1. Üdv!

  Jó lett a cikk, érdekes a téma.
  Megemlítés szintjén érdemes a warcraftban felbukkanó nyelvekkel is foglalkozni. (Pl. a night elf -Darnassian és a blood elf -Thalassian szavai, vagy az orkoké ) Bár nincs annyira részletesen kidolgozva, mint a Tolkien féle rendszer, de véleményem szerint hiányzik a felsorolásból.

  Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s